تحقیق اعتماد به نفس سازمانی

دانلود تحقیق در مورد اعتماد به نفس سازمانی، در قالب word و در 108 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل 1: اطمینان سازمانی در کسب و کار اطمینان در کسب و کار چیست؟ روش شناسی مدل BC چرا اطمینان سازمانی؟ معرفی سازمان هایی با بیشترین اعتماد به نفس فصل 2: الزامات مدل اعتماد به نفس در کسب و...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق در مورد اعتماد به نفس سازمانی،

در قالب word و در 108 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل 1: اطمینان سازمانی در کسب و کار

اطمینان در کسب و کار چیست؟

روش شناسی مدل BC

چرا اطمینان سازمانی؟

معرفی سازمان هایی با بیشترین اعتماد به نفس

فصل 2: الزامات مدل اعتماد به نفس در کسب و کار

فرهنگ

مشتری مداری

سرمایه گذاری

عملکرد

اقتصاد

ماهیت فعالیت

فصل 3: اندازه گیری بهره وری واحدهای تولیدی

تعاریف بهره وری

انواع بهره وری

روش محاسبه بهره وری کل

تجزیه و تحلیل و بهبود بهره وری

اندازه گیری بهره وری واحدهای تولیدی در شرکت مورد مطالعه

روش محاسبه بهره وری

فصل 4: نقش خودکارآمدی درتوانمندسازی کارکنان

مفهوم خودکارآمدی

اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی

راهبردهای ایجاد و تغییر نظام باور خودکارآمدی کارکنان

فصل 5: مهندسی مجدد منابع انسانی از طریق فن آوری اطلاعات

وظایف تیم راهبری

فصل 6: تهیه و طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی

ابعاد سیستم اطلاعات منابع انسانی

ویژگی های سیستم اطلاعات منابع انسانی

فصل 7: تأثیر فن آوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی

اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان

استفاده از اینترنت برای کارمندیابی

اثر متداول اینترنت و فن آوری اطلاعات

تغییر شیوه کنترل کارکنان

تغییر نقش کارکنان

تغییر در سبک رهبری

فصل 8: مدیریت منابع انسانی در سازمان های یادگیرنده

جایگاه مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش

ایجاد سازمان یادگیرنده با بهره گیری از مدیریت منابع انسانی

جذب دانشگران

حفظ و نگهداری دانشگران

فصل 9: انواع پرداخت های تشویقی

انواع طرح پرداخت

پاداش در مقابل تشویق

پیوند عملکرد و پرداخت

پرداخت متغیر و تضمین نشده

طرحهای تشویقی فردی

مزایا

معایب

پرداخت های تشویقی گروهی

مشارکت در دستاورد

پرداخت برای کیفیت و خدمت به مشتری

مزایا و معایب پرداخت های گروهی

تمرکز بر اهداف بازرگانی استراتژیک

ایجاد و توسعه یک چارچوب جامع جبران خدمت

حتمی کردن تقویت رفتار مطلوب

تأمین مالی

تناسب با فرهنگ سازمان

فصل 10: استرس، دلایل و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان سازمان

استرس شغلی، دلایل و آثار آن بر عملکرد کارکنان در سازمان ها

استرس چیست؟

استرس شغلی چیست؟

دلایل استرس کاری

راه های مقابله با استرس

فصل 11: نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمان

مدیر واقعی کیست؟ شما، کارمند، مشتری

تأثیر نوع شخصیت مدیران بر اثربخشی همکاری بین گروه ها

توسعه مدیریت یادگیری در سازمان

فصل 12: مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی

توسعه مدیریت یادگیری در سازمان

تأثیر نوع شخصیت مدیران بر اثر بخشی همکاری بین گروه ها

نیروی فکری کارکنان را آزاد کنید

فصل 13: چالش های فراروی مدیریت منابع انسانی

عوامل مؤثر بر مدیریت منابع انسانی

مدل های مدیریت منابع انسانی

سطوح مشارکت

مدیریت کارکنان مقیم

فصل 14: سرمایه اجتماعی و جنسیت در محیط کار

ویژگی های نیروی انسانی در اقتصاد دانش مدار

نحوه رقابت سازمان ها در اقتصاد دانش مدار

فرصت های پیش روی مدیریت منابع انسانی در اقتصاد دانش مدار

نقش ها و چالش های جدید مدیریت منابع انسانی

تسهیل کننده دانش

برقرار کننده رابطه

متخصص درکسب آرایش و آمادگی سریع

فصل 15: نقش مهارت های انسانی در کسب مزیت رقابتی

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی در محیط کار

سرمایه انسانی در برابر سرمایه اجتماعی

شبکه ها

مشروعیت

باور عامه از جنسیت و شبکه ها

فصل 16: هنر رفتار با افراد دشوار

دیدگاه منبع محور به مزیت رقابتی

چارچوب VRIO

پرسش از کمیابی

پرسش از تقلیدپذیری

پرسش از حمایت و استفاده سازمان

الزام های مزیت رقابتی

مزیت رقابتی پایدار حاصل فعالیت گروه هاست

فصل 17: مدیریت پاداش

مفهوم شناسی و اهمیت پاداش

انواع پاداش

سیستم های پاداش

مدیریت پاداش

طراحی استراتژی های مدیریت پاداش

معیارهای پاداش

فصل 18: منابع انسانی در آغاز هزاره سوم

انواع اشخاص مسئله ساز و روش برخورد با آن ها

نکاتی در برخورد با افراد دشوار

فصل 19: نقش فن آوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی

چارچوب کلی در توسعه منابع انسانی

هم گرایی

فصل 20: بررسی ویژگی های مدیران و مهم ترین راه کارهای اجرایی در ایجاد انگیزه

مفهوم فن آوری اطلاعات

مفهوم توسعه منابع انسانی

تقویت مهارت ادراکی

تقویت مهارت تصمیم گیری

شکل گیری تفکر استانداردگرا

تقویت خودنظارتی

فصل 21: ویژگی های مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان از دیدگاه حضرت علی (ع)

کلید واژه ها: مدیر، تصمیم گیرندگان، کارآیی، انگیزه، کارکنان

ویژگی های مدیران

فصل 22: عوامل مؤثر بر کارآیی کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان از دیدگاه حضرت علی (ع)

شناسایی وضع و شرایط موجود

ارائه راه حل های مختلف

ارزیابی راه حل ها و گزینش بهترین ها

اجرا و پیگیری

مجازات فرد خاطی و خیانتکار

اگر تصمیم غلطی گرفته بود باید از مردم عذر خواهی کند.

فصل 23: امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان

هم نشینی با افراد سازمان

مشورت

تشویق و تنبیه

پاسخ گویی به کارکنان و کنترل عملکرد آنان

فق و مدارا نسبت به زیر دستان همراه با قاطعیت

تواضع و عدم اجتناب از زیردستان

رعایت عدالت

رسیدگی به مشکلات مالی و اقتصادی زیردستان

به کارگماری افراد براساس لیاقت و شایستگی

بخش و گذشت نسبت به زیردستان

خلاصه تحقیق:

حقیقت جامعه امروزی این است که اگر انسان ها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیتشان در آن کار بیشتر خواهد بود. سازمان ها نیز از این موضوع مستثنی نیستند. زیرا اگر سازمان ها اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند، برای ادامه کار انرژی بیشتری می گیرند و احتمال موفقیتشان بیشتر می شود. گارتنر، اطمینان سازمانی (BUSINESS CONFIDENCE) را این گونه تعریف کرده است: «یک مفهوم و فلسفه سازمانی که از طریق ترکیب و تعامل عواملی چون عملکرد سازمان و موقعیت رقابتی، فرهنگ سازمانی، تمایلات و مقاومت ها در مقابل تغییر و توان سرمایه گذاری سازمانی، ایجاد می شود.

سؤال اساسی این است که عوامل ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در سازمان ها چیست؟ سازمانها چگونه اعتماد به نفس خودشان را افزایش دهند؟ و بالاخره از چه طریقی می توانند، موفقیت خودشان را تضمین کنند؟ زیرا اطمینان سازمانی، لزوماً ضامن موفقیت نیست، زیرا عوامل محیطی سازمان از جمله تهدیدات محیطی یا فراهم نیامدن فرصت های محیطی می توانند مانع این موفقیت شوند.

در تحقیقی که از اردیبهشت سال 1382 تا اسفند سال 1383 به طول انجامید، با 971 سازمان بزرگ و موفق از 8 کشور اروپایی (بلژیک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند، اسپانیا، سوئد و انگلستان) در زمینه های مختلف ازجمله، ارزیابی و تحلیل عملکرد، فرهنگ سازمانی، مشتری مداری، مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی، سرمایه گذاری و...، مکاتبه شد و مصاحبه به عمل آمد که نتایج آن را در قالب موضوعات زیر می توانید مطالعه کنید. سازمان های مورد تحقیق در زمینه های تولیدی، مالی، صادرات و واردات، خدمات و حتی کسب وکار الکترونیک فعالیت داشتند. نتایج تحقیق در قالب طراحی شاخص سنجش اطمینان و اعتماد به نفس کسب و کار سازمانی به شکل مقایسه ای با توصیف مزایا و معایب ممکن در شرایط مختلف ارائه و در انتها، اثرات و راه کارهای پیشنهادی برای سازمان های ایرانی نیز توصیف می شود.

لازم به توضیح است که در پاره ای از جملات این مقاله، دو واژه «اطمینان سازمانی» و «اعتماد به نفس در کسب و کار» معادل گرفته شده است.

لینک کمکی